miércoles, 23 de febrero de 2011

Es constitueix Alternativa Jove-Llibertats d'Expressió Afectiu-Sexual


La comissió de treball Alternativa Jove-Llibertats d’expressió Afectiu-Sexual pretenem construir una alternativa al heteropatriarcat i lluitar per a que tothom pugui ser lliure de viure la seva vida afectiva i sexual que vulgui, sense cap tipus de descriminació i amb igualtat de drets i oportunitats per a tots els individus.

Vivim en una societat sexista, heteronormativa, homofoba on estan establerts uns rols de relació de dominància que ataca a les nostres llibertats i el nostre creixement com a persones, ja que limita, descrimina i margina tot alló que se’n surti d’aquets rols. AJ-LEAS mantenim que tots els èssers humans són iguals en quant a drets i que hem dacabar amb tot sistema de dominació i opressió, pel que reivindiquem la construcció d’una societat on no existeixi aquestes relacions de poder en funció del génere-sexe. Per axó, hem d’acabar amb el sistema heteropatriarcal, acabar amb la concepció de génere-sexe trencant el binomi home-dona.

AJ-LEAS creiem que fer pedagogia al jovent i mobilitzar-los per a que prenguin part en la lluita pels drets de tots i totes es vital, ja que som el futur i la societat de demà serà com nosaltres voldrem que sigui.

Si ets jove, d’esquerres i creus que una altra realitat és posible, uneix-te a la lluita, uneix-te a Alternativa Jove, t’esperem!