martes, 25 de octubre de 2011

UN PAS MÉS CAP A LA IGUALTAT!10 propostes per a la igualtat real del col·lectiu LGTBI

Des de l'esquerra alternativa i transformadora ens comprometem a continuar als carrers la lluita per la igualtat real, així com a servir d'altaveu del moviment LGTBI a les institucions. El nostre compromís amb les llibertats sexuals es resumeix en les següents propostes:

1. Lluita contra la LGTBIfobia: Aprovació d'una llei integral que penalitzi les discriminacions per orientació sexual o identitat de gènere i reculli un apartat específic sobre violència domèstica en les parelles del mateix sexe. No més LGTBIfobia pagada amb diners públics.

2. Despatologització de la transsexualitat: Modificació de la Llei d'Identitat de Gènere, aprovació de protocols no patologitzant i supressió de la menció relativa al sexe en els documents oficials. La transsexualitat no és una malaltia.

3. Defensa d'un Estat laic: Derogació del Concordat de 1953 i els acords de 1979 amb el Vaticà, eliminació de l'assignatura de religió de l'ensenyament públic i aprovació d'una Llei de Llibertat de Consciència. ¡Estat laic ja!

4. Atenció a la salut de les persones LGTBI: Signatura d'un Pacte d'Estat contra el VIH / Sida i posada en marxa de campanyes públiques contra l'estigmatització de les persones que viuen amb VIH / Sida. No a la privatització de la sanitat.

5. Defensa d'una educació pública i inclusiva: Creació de Tutories d'Atenció a la Diversitat Afectiu-Sexual, lluita contra el bullying LGTBIfóbico, formació del professorat per atendre i respectar la diversitat afectiva i sexual. No a les retallades socials en educació.

6. Compromís per l'ocupació i contra la precarietat laboral: Formació específica per als agents socials sobre la igualtat del col · lectiu LGTBI en l'àmbit laboral, implantació d'un Pla d'Inserció Laboral per a la població transsexual. Amb precarietat no hi ha igualtat.

7. Respecte a la diversitat familiar: Modificació de la Llei de Reproducció Assistida per permetre la cessió d'òvuls en les parelles lesbianes, reconeixement del dret a l'adopció i la filiació conjunta de les parelles de fet del mateix sexe. També som família.

8. Foment de la igualtat de gènere: Inclusió en les polítiques d'igualtat de gènere d'accions dirigides a les dones lesbianes, transsexuals i bisexuals, posada en marxa de campanyes de sensibilització que ofereixin referents per a l'empoderament de les dones LTB.

9. Visibilitat de la gent gran LGTBI: Suport institucional a experiències d'autogestió de centres residencials per a gent gran LGTBI, impuls d'una política de lliure gaudi de la sexualitat en els centres residencials per a gent gran.

10. Apoderament de la joventut LGTBI: Realització de programes de promoció de l'autoestima i l'autoreconeixement de les i els adolescents LGTBI, impuls de l'associacionisme juvenil LGTBI amb l'objectiu d'afavorir la participació i l'apoderament de la joventut.


No hay comentarios:

Publicar un comentario